Enskilt avlopp

Som diplomerad BAGA-entreprenör anlägger vi marknadens effektivaste slamavskiljare kombinerad med markbädd uppbyggd av bioModuler och spridarplattor. Du får ett enskilt avlopp som kommer att fungera år ut och år in utan igensättningar eller driftstörningar.

Vi hjälper dig från ansökan till färdigt avlopp.

Vill du bli uppringd för att få veta mer?

12 + 9 =

Har du ett projekt vi kan hjälpa till med?