Betongarbeten

När det är dags att få betongplattan på plats till huset, garaget eller industrilokalen, etc. hjälper vi dig hela vägen fram till färdigställandet. Vi planerar och förbereder arbetet och ordnar med material och transporter så att utförandet kan ske effektivt och kvalitetssäkert. Våra kunniga medarbetare ser till så att formning, armering och gjutning sker i enlighet med Boverkets riktlinjer och endast med godkända material.

Vill du bli uppringd för att få veta mer?

15 + 5 =

Har du ett projekt vi kan hjälpa till med?